Bilimsel Program

Bilimsel programımızda ‘’Radyoterapi’’, ’’Diagnostik Radyoloji’’ ve ‘’Nükleer Tıp’’ alanlarındaki güncel uygulama ve çalışmalar sunularak tartışılacak ve alandaki yeni gelişmeler siz değerli katılımcılarımızla paylaşılacaktır.

Bilimsel
Program


05 KASIM 2021, CUMA

Saat

1. SALON

Saat

2.SALON

08:00-09:00 Kayıt
09:00-09:15 Açılış Konuşmaları

Saat

1. Oturum

09:15-10:30 Oturum başkanları: Hatice Bilge BECERİR, Nina TUNÇEL
09.15-10.00 Nanoparticles for Radiation Therapy Enhancement
Kiki THEODOROU
10.00-10.30 Kanser Tedavisinde Nanoparçacıklarla Radyokemoterapi
Hamed NOSRATİ, Yavuz Nuri ERTAŞ
10:30-11:00 Kahve Arası
11.00-11.30

Uydu Sempozyumu – Varian

Radyoterapi Sistemlerinde Yapay Zeka
Yvette Wilbur

Saat

2. Oturum

11:30-12:15 Medikal Fizik’te Yapay Zeka
Oturum Başkanı: Songül KARAÇAM
11.30-11.45 Yapay Zeka’nın Dünü Bugünü ve Yarını
Mete YEĞİNER
11.45-12.00 Radyolojide Yapay Zeka Uygulamaları
Alper SELVER
12.00-12.15 Doz Hesaplamalarında Yapay Sinir Ağlarının Kullanımı
Yağız YEDEKÇİ
12:15-12:30 Radyoterapide “Büyük Veri’nin” İşlenmesi ve Yönetimi
Hamza TATLI
12.30-14.00 Öğle Yemeği

Saat

3. Oturum

Saat

4. Oturum

14:00-14:50 Radyoterapide Yüzey Takip Sistemleri
Oturum Başkanı: Tülay ERCAN
14.00-15.30 Nükleer Tıp’ta Dozimetri
Oturum Başkanları: Ş. İpek KARAASLAN, Yasemin PARLAK
14.00-14.15 Radyoterapide Yüzey Takip Sistemlerine (SGRT) Genel Bakış
Nadir KÜÇÜK
14.00-14.30 Temel Prensipler
Mustafa DEMİR
14.15-14.30 Radyoterapide Yüzey Takip Sistemlerinin (SGRT) Klinik Rasyoneli ve Zorlukları
Esra KÜÇÜKMORKOÇ
14.30-15.30 Nükleer Tıp’ta Yazılım Örnekleri
14.30-14.45 Radyoterapide Yüzey Takip Sistemlerinin (SGRT) Uygulamaları
İsmail Faruk DURMUŞ
14.30-14.50 Simplicit90YTM Yazılımı
Bilal KOVAN

Saat

5. Oturum

14.50-15.10 MIM SurePlan™ MRT Yazılımı
Gizem GEMİCİ
14:50-15:20 Radyoterapide Solunuma bağlı hareketlerin Yönetimi
Oturum Başkanı: Murat OKUTAN
15.10-15.30 QDOSE® Yazılımı
Türkay TOKLU
14.50-15.05 Radyoterapide Aktif Nefes Kontrolü (ABC) Kullanımı
Yelda ELÇİM
15.30-15.40

39 nolu bildiri

15.05-15.20 Varian RPM (Real–Time Position Management-RPM) Sistemi
Fatih KARAKÖSE
15.40-15.50 40 nolu bldiri
15:20-15:50 Kahve arası 15.50-16.20 Kahve arası
15:50-18:30 Sözlü Bildiriler Oturumu – 1
Oturum Başkanları: Nural ÖZTÜRK, Şule PARLAR

Saat

6. Oturum

16.20-17.30 Radyoloji ve Nükleer Tıp’ta Tanısal Referans Değerler, Optimizasyon Oturum Başkanları: Turan OLGAR, Leyla POYRAZ
16.20-16.50 Radyolojik Uygulamalarda Tanısal Referans Değerler Ayşegül YURT
16.50-17.20 Nükleer Tıp Uygulamalarında Tanısal Referans Değerler Yasemin PARLAK
17.20-17.30 64 no’lu bildiri
17.30-18.20 Sözlü Bildiriler Oturumu – 2 Oturum Başkanları: Bağnu UYSAL, Bilal KOVAN
19.00-20.00 Açılış Kokteyli

06 KASIM 2021, CUMARTESİ

Saat

1. SALON

Saat

2.SALON

7. Oturum

08:30-09:30 Medikal Fizikte Monte Carlo Uygulamaları
Oturum Başkanı: Serap ÇATLI DİNÇ
08.30-09.00 Medikal Fizikte Farklı Monte Carlo Kodlarının Kullanımı
Kadir AKGÜNGÖR
09.00-09.30 Monte Carlo’nun Klinik Uygulamaları (Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi)
Türkay TOKLU

Saat

8. Oturum

09:30-10:15 Oturum Başkanı: Hilal ACAR
09.30-10.15 Medical Malpractice in the Field of Oncology
Constantin KAPPAS
10:15-10:45 Kahve arası
10:45-11:15

Uydu Sempozyumu – Elekta

1.5T MR Rehberliğinde Adaptif Radyoterapi
Emre Mustafa Karademir

Saat

9. Oturum

11:15-12:30 Oturum Başkanı: Aydın ÇAKIR
11.15-11.45 MR Rehberliğinde Radyoterapi
Esma EFE, Nazlı BİLİCİ
11.45-12.05 MR Rehberliğinde Radyoterapide Kalite Kontrol
Derya YÜCEL
12.05-12.25 MR Sistemlerinde Kalite Kontrol
GE– Onur GÜLBABA
12:25-14:00 Öğle Yemeği

Saat

10. Oturum

Saat

11. Oturum

14:00-15:30 Radyoterapide Cihaz ve Hasta Kalite Temini (QA)

Oturum Başkanları: Emel HACIİSLAMOĞLU, Salih GÜRDALLI

14:00-15:30 Radyolojik Uygulamalarda Hasta Dozimetrisi
Oturum Başkanı: Türkay TOKLU
14.00-14.30 Radyoterapide Cihaz ve Hasta Kalite Temini (QA)
Ertuğrul ERTÜRK
14.00-14.45 Radyografi, BilgisayarlıTomorafi ve Mamografi’de Hasta Dozimetri Yöntemleri
Turan OLGAR
14.30-15.00 EPID Tabanlı 3 Boyutlu InVivoDozimetreSisteminin Klinikte Kullanılabilirliği: Hastaya özgü kalite kontrol, cihaz bazlı kalite kontrol ve preklinik dozimetre
Fatih BİLTEKİN
14.45-15.30 Klinik Uygulamaları
İsmail ÖZSOYKAL
15.00-15.30 Görüntü Rehberliğinde Radyoterapi Sistemlerinin Görüntüleme Bileşenlerinin Kalite Temini
Esin GÜNDEM
15:30-16:00 Kahve Arası 15:30-16:00 Kahve Arası

Saat

Sözlü Bildiriler Oturumu – 3

Oturum Başkanları: Nezahat OLACAK, Öznur ŞENKESEN

Saat

12. Oturum

16:00-18:30 Seçilmiş Sözel Bildiriler
(Bilimsel Kurul değerlendirmesi sonrası yayınlanacaktır.
16.00-17.30 Tanı ve Tedavi Uygulamalarında Doz ve Görüntü Kalitesinin Değerlendirilmesi
Oturum Başkanları: Turan OLGAR, Bağnu UYSAL
16.00-16.45 Radyolojik Uygulamalarda Doz ve Görüntü Kalitesi
Asena YALÇIN
16.45-17.30 Nükleer Tıp Uygulamalarında Doz ve Görüntü Kalitesi
Muhammet MEDYENOĞLU
17.30-18.00 Oturuma Özgü Sözel Bildiriler
(Bilimsel Kurul değerlendirmesi sonrası yayınlanacaktır.)
20.00 Gala Yemeği

07 KASIM 2021, PAZAR

1. SALON

2.SALON

Saat

13. Oturum

Saat

14. Oturum

08:30-09.30 Helikal Tomoterapi
Oturum Başkanı : Kadir YARAY
08.30-10.30 Oturum Başkanları: Bilal KOVAN, Tuğba HACIOSMANOĞLU
08.30-08.50 Helikal Tomoterapide Akıllı Teknolojiler ve Güncel Gelişmeler
MEDİTEL – Bora İMRAN
08.30-09.00 Yerli Görüntüleme Sistemleri
ASELSAN – Ömer DEMİRKAYA
08.50-09.10 Helikal Tomoterapide Klinik Uygulamalar
Evren Ozan GÖKSEL
09.00-09.30 Yerli Hasta ve Personel Dozimetri Sistemleri
RADKOR – Şamil Osman GÜRDAL
09.10-09.30 Günümüzde Adaptif Radyoterapi Uygulama Yöntemleri
Zeynep ÖZEN
09.30-10.00 Yerli Radyasyon Ölçüm Cihazı Üretimi
ALARA RGD – Devrim DEMİRAĞ

Saat

15. Oturum

10.00-10.30 Yerli Gama Prob ve Portatif Gama Kamera Üretimi
SABANCI ÜNİVERSİTESİ – Emrah KALEMCİ
09:30-10.30 Radyobiyoloji
Oturum başkanı: Bahar DİRİCAN
09.30-10.00 SRS-SBRT ışınlamalarında ve İkinci seri ışınlama stratejilerinde radyobiyolojik yaklaşım
Cemile CEYLAN
10.00-10.30 Adaptif Radyoterapiye Radyobiyolojik Yaklaşım
Aysun İNAL
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:15 Kapanış Töreni

Kurs
Programı


04 KASIM 2021, PERŞEMBE

BRAKİTERAPİ KURSU

Kurs Direktörleri: Bahar Dirican – Ankara, Gönül Kemikler – İstanbul

13.00-13.45 Brakiterapi Terminolojisi ve Temel Brakiterapi Fiziği
Nina Tunçel -Antalya
13.45-14.30 Brakiterapi Aplikatörleri ve Sonradan Yüklemeli (afterloading) Brakiterapi Cihazları
Songül Karaçam – İstanbul
14.30-15.30 Brakiterapi Planlama Uygulamaları I
Kadir Yaray –Kayseri
15.30-16.00 Kahve Arası
16.00- 17.00 Brakiterapi Planlama Uygulamaları II
Şule Parlar – Edirne
17.00-17.45 Brakiterapi Dozimetrisi
Hakan Eren – İzmir
17.45-18.30 Brakiterapi Sistemlerinde Kalite Kontrol
Nural Öztürk -Aydın
18.30-18.45 Değerlendirme ve Kapanış


312 466 1 466


Kongre ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.