Bilimsel Program

Bilimsel programımızda ‘’Radyoterapi’’, ’’Diagnostik Radyoloji’’ ve ‘’Nükleer Tıp’’ alanlarındaki güncel uygulama ve çalışmalar sunularak tartışılacak ve alandaki yeni gelişmeler siz değerli katılımcılarımızla paylaşılacaktır.

Bilimsel
Program


05 KASIM 2021, CUMA

Saat

1. SALON

Saat

2.SALON

08:00-09:00 Kayıt
09:00-09:15 Açılış Konuşmaları

Saat

1. Oturum

09:15-10:30 Oturum başkanları: Hatice Bilge BECERİR, Nina TUNÇEL
09.15-10.00 Nanoparticles for Radiation Therapy Enhancement
Kiki THEODOROU
10.00-10.30 Kanser Tedavisinde Nanoparçacıklarla Radyokemoterapi
Hamed NOSRATİ, Yavuz Nuri ERTAŞ
10:30-11:00 Kahve Arası
11.00-11.30

Uydu Sempozyumu – Varian

Radyoterapi Sistemlerinde Yapay Zeka
Yvette WILBUR

Saat

2. Oturum

11:30-12:15 Medikal Fizik’te Yapay Zeka
Oturum Başkanı: Songül KARAÇAM
11.30-11.45 Yapay Zeka’nın Dünü Bugünü ve Yarını
Mete YEĞİNER
11.45-12.00 Radyolojide Yapay Zeka Uygulamaları
Alper SELVER
12.00-12.15 Doz Hesaplamalarında Yapay Sinir Ağlarının Kullanımı
Yağız YEDEKÇİ
12:15-12:30 Radyoterapide “Büyük Veri’nin” İşlenmesi ve Yönetimi
Hamza TATLI
12.30-14.00 Öğle Yemeği

Saat

3. Oturum

Saat

4. Oturum

14:00-14:50 Radyoterapide Yüzey Takip Sistemleri
Oturum Başkanı: Tülay ERCAN
14.00-15.30 Nükleer Tıp’ta Dozimetri
Oturum Başkanları: Ş. İpek KARAASLAN, Yasemin PARLAK
14.00-14.15 Radyoterapide Yüzey Takip Sistemlerine (SGRT) Genel Bakış
Nadir KÜÇÜK
14.00-14.30 Temel Prensipler
Mustafa DEMİR
14.15-14.30 Radyoterapide Yüzey Takip Sistemlerinin (SGRT) Klinik Rasyoneli ve Zorlukları
Esra KÜÇÜKMORKOÇ
14.30-15.30 Nükleer Tıp’ta Yazılım Örnekleri
14.30-14.45 Radyoterapide Yüzey Takip Sistemlerinin (SGRT) Uygulamaları
İsmail Faruk DURMUŞ
14.30-14.50 Simplicit90YTM Yazılımı
Bilal KOVAN

Saat

5. Oturum

14.50-15.10 MIM SurePlan™ MRT Yazılımı
Gizem GEMİCİ
14:50-15:20 Radyoterapide Solunuma bağlı hareketlerin Yönetimi
Oturum Başkanı: Murat OKUTAN
15.10-15.30 QDOSE® Yazılımı
Türkay TOKLU
14.50-15.05 Radyoterapide Aktif Nefes Kontrolü (ABC) Kullanımı
Yelda ELÇİM
15.30-15.40 90Y-Mikroküre Dozimetrisinde Akciğer Dozunun Hesaplaması için Yeni bir Yazılım: Mobil kod (90YDoseCal)
Mohammad ABUQBEITAH
15.05-15.20 Varian RPM (Real–Time Position Management-RPM) Sistemi
Fatih KARAKÖSE
15.40-15.50 Radyoiyot Tedavisi Sonrası Dozimetri: Onaylanmış Yöntem
Mohammad ABUQBEITAH
15:20-15:50 Kahve arası 15.50-16.20 Kahve arası
15:50-18:30 Sözlü Bildiriler Oturumu – 1
Oturum Başkanları: Nural ÖZTÜRK, Şule PARLAR

Saat

6. Oturum

15.50-16.00 Cyberknife’da Fıxed ve Mlc Kolimatörleri için Beyin Metastazlı Olgularda Srt Tedavi Planlarının Karşılaştırılması
Mehmet TOSUN
16.20-17.30 Radyoloji ve Nükleer Tıp’ta Tanısal Referans Değerler, Optimizasyon Oturum Başkanları: Turan OLGAR, Leyla POYRAZ
16.00-16.10 Farklı Sabit Bölümlü Dental Protez Materyallerinin Radyasyon Dozuna Etkisinin Gafkromik Filmler Kullanılarak Karşılaştırılması
Songül BARLAZ US
16.20-16.50 Radyolojik Uygulamalarda Tanısal Referans Değerler
Ayşegül YURT
16.10-16.20 Akciğer Kanserli Hastaların Stereotatik Beden Radyoterapisinde Farklı Jaw Genişliğinin Dozimetrik Karşılaştırılması
Sevecen Seyhun NASIR CAN
16.50-17.20 Nükleer Tıp Uygulamalarında Tanısal Referans Değerler
Yasemin PARLAK
16.20-16.30 Stereotaktik Radyocerrahi VMAT Planları için Photon Optimizer ve Progressive Resolution Optimizer Algoritmalarının Karşılaştırılması
Yücel AKDENİZ
17.20-17.30 Girişimsel İncelemelerde Yerel Tanısal Referans Seviyelerinin Belirlenmesi: Pilot Çalışma
İsmail ÖZSOYKAL
16.30-16.40 Akciğer Yart Planının EGSnrc/BEMnrc/DOSXYZnrc Simülasyonuna İstatistiksel Belirsizliğin Etkisinin Belirlenmesi
Esin GÜNDEM
17.30-18.20 Sözlü Bildiriler Oturumu – 2 Oturum Başkanları: Bağnu UYSAL, Bilal KOVAN
16.40-16.50 Radyoterapide Kullanılmak Üzere Tümöre Spesifik Nano-Boyutlu Lipozomal Radyoduyarlaştırıcı Geliştirilmesi
Mehmet KARABUĞA
17.30-17.40 Tiroid Kanserinde Radyoaktif İyot Tedavisi Sonrası Tüm Vücut Görüntülemesinde İdeal Çekim Zamanının Belirlenmesi
Serdar Sedat IŞIK
16.50-17.00 Post-Mastektomi Meme Planlamada Metal Artefakt Önleyici Programının Kullanımının Dozimetrik Etkisi
Ebru ŞİMŞEK
17.40-17.50 Dıscovery IQ ve DISCOVERY ST Model PET-BT Sistemlerinde PET Tarayıcılarının NEMA Testlerinin Karşılaştırılması
Fatma Gizem DEMİR
17.00-17.10 Sağlıkta Kalite Standartları Kapsamında Radyasyon Güvenliği
Yelda ELÇİM
17.50-18.00 Diagnostik Radyoloji Görüntüleme Cihazlarının Periyodik Kalite Kontrolleri: Büyük Ölçekli Uygulama Örneği
Yusuf Levent ERTOKTAŞ
17.10-17.20 Akciğer Kanseri SBRT’sinde ÇYK Genişliği ve PTV Marjının Etkisi
Ferhat ÇETİNEL
18.00-18.10 Tıbbi Görüntüleme Uygulamaları için Kadmiyum Çinko Tellür (CdZnTe) Algılayıcı Sistemlerinin Geliştirilmesi
Ali Mürteza ALTINGÜN
17.20-17.30 Özofagus Kanseri Radyoterapisinde Intermediate Optimizasyon Modülünün Doz Dağılımına Etkisinin İncelenmesi
Yaren ENGİN
18.10-18.20 3 Boyutlu Yazıcıyla Elde Edilen Farklı Baskı Örneklerinin Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinde Hounsfield Unit Değerlerinin Belirlenmesi
İsmail ÖZSOYKAL
17.30-17.40 Meme Kanseri Hücre Hattı Üzerinde Gümüş Nanopartiküllerin Radyoterapi Duyarlılığı
Tahir ÇAKIR
17.40-17.50 Flat/Unflat 6 MV Foton Küçük Alan Output Faktör Ölçümlerinde Farklı Detektörler İçin TRS 483 Tavsiyesinde Düzeltme Faktörlerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması
Burcu HIZ TEMİZER
17.50-18.00 Varian TrueBeam STx Cihazı için Geliştirilmekte Olan GEANT4 Tabanlı Kalite Kontrol (QA) Yazılımı
Oğuzhan AYRANCIOĞLU
18.00-18.10 Baş-Boyun Radyoterapisi Almış Hastaların Çene Kemiklerinde Geç Yan Etki Gelişim Riskinin Değerlendirmesi
Ceren AYRANCIOĞLU
18.10-18.20 Meme Koruyucu Cerrahi Sonrası Radyoterapide Farklı Tedavi Tekniklerinin Dozimetrik Karşılaştırılması
İrem KAPTAN
19.00-20.00 Açılış Kokteyli

06 KASIM 2021, CUMARTESİ

Saat

1. SALON

Saat

2.SALON

7. Oturum

08:30-09:30 Medikal Fizikte Monte Carlo Uygulamaları
Oturum Başkanı: Serap ÇATLI DİNÇ
08.30-09.00 Medikal Fizikte Farklı Monte Carlo Kodlarının Kullanımı
Kadir AKGÜNGÖR
09.00-09.30 Monte Carlo’nun Klinik Uygulamaları (Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi)
Türkay TOKLU

Saat

8. Oturum

09:30-10:15 Oturum Başkanı: Hilal ACAR
09.30-10.15 Medical Malpractice in the Field of Oncology
Constantin KAPPAS
10:15-10:45 Kahve arası
10:45-11:15

Uydu Sempozyumu – Elekta

1.5T MR Rehberliğinde Adaptif Radyoterapi
Emre Mustafa Karademir

Saat

9. Oturum

11:15-12:30 Oturum Başkanı: Aydın ÇAKIR
11.15-11.45 MR Rehberliğinde Radyoterapi
Esma EFE, Nazlı BİLİCİ
11.45-12.05 MR Rehberliğinde Radyoterapide Kalite Kontrol
Derya YÜCEL
12.05-12.25 MR Sistemlerinde Kalite Kontrol
GE– Onur GÜLBABA
12:25-14:00 Öğle Yemeği

Saat

10. Oturum

Saat

11. Oturum

14:00-15:30 Radyoterapide Cihaz ve Hasta Kalite Temini (QA)

Oturum Başkanları: Emel HACIİSLAMOĞLU, Salih GÜRDALLI

14:00-15:30 Radyolojik Uygulamalarda Hasta Dozimetrisi
Oturum Başkanı: Türkay TOKLU
14.00-14.30 Radyoterapide Cihaz ve Hasta Kalite Temini (QA)
Ertuğrul ERTÜRK
14.00-14.45 Radyografi, BilgisayarlıTomorafi ve Mamografi’de Hasta Dozimetri Yöntemleri
Turan OLGAR
14.30-15.00 EPID Tabanlı 3 Boyutlu InVivoDozimetreSisteminin Klinikte Kullanılabilirliği: Hastaya özgü kalite kontrol, cihaz bazlı kalite kontrol ve preklinik dozimetre
Fatih BİLTEKİN
14.45-15.30 Klinik Uygulamaları
İsmail ÖZSOYKAL
15.00-15.30 Görüntü Rehberliğinde Radyoterapi Sistemlerinin Görüntüleme Bileşenlerinin Kalite Temini
Esin GÜNDEM
15:30-16:00 Kahve Arası 15:30-16:00 Kahve Arası

16:00-18:20

Sözlü Bildiriler Oturumu – 3

Oturum Başkanları: Nezahat OLACAK, Öznur ŞENKESEN

Saat

12. Oturum

16.00-16.10 İki Farklı Solunum Takip Sisteminin (Real-Time Position Management ve Deviceless 4 Dimension) Ev Yapımı Hareketli Fantomla Değerlendirilmesi
Songül ÇAVDAR KARAÇAM
16.00-17.30 Tanı ve Tedavi Uygulamalarında Doz ve Görüntü Kalitesinin Değerlendirilmesi
Oturum Başkanları: Turan OLGAR, Bağnu UYSAL
16.10-16.20 Profilaktik Kranial Işınlamalarda VMAT, 3B Konformal ve DCAT Tekniklerinin Dozimetrik Karşılaştırılması
Dursun EŞİTMEZ
16.00-16.45 Radyolojik Uygulamalarda Doz ve Görüntü Kalitesi
Asena YALÇIN
16.20-16.30 Preciseplan Planlama Sisteminin Doz Hesaplamalarında Foton Demetleri İçin Kalite Temininin Değerlendirilmesi
Semiha AŞKIN
16.45-17.30 Nükleer Tıp Uygulamalarında Doz ve Görüntü Kalitesi
Muhammet MEDYENOĞLU
16.30-16.40 Elekta Synergy Lineer Hızlandırıcı Tedavi Kafası Geometrisinin CAD ile Çizimi ve Geant4 Monte Carlo Yazılımına Aktarılması
Recep KANDEMİR
17.30-17.50 Oturuma Özgü Sözel Bildiriler Oturum Başkanları: Turan OLGAR, Bağnu UYSAL
16.40-16.50 Hasta Kalite-Kontrol Sonuçlarının Takip ve Analizini Yapan Python Yazılımı
Recep KANDEMİR
17.30-17.40 Tc-99m ve I-123 Görüntülemede DEW/TEW Saçılma Düzeltme Yöntem Uygulamaları
Melek CAN
16.50-17.00 Hi Art Tomotherapy Planlama Sisteminde Bulunan Parametrelerin Prostat Kanseri Tedavi Planlamalarına Etkilerinin İncelenmesi
Ahmet Fatih YÜREKLİ
17.40-17.50 Monte Carlo Yöntemiyle Oluşturulan Görüntüden MTF Hesaplanması
Aziz Rasim YUSUF
17.00-17.10 Akciğer SBRT Tedavilerinde DCAT ve VMAT Yöntemlerinin Dozimetrik Olarak Karşılaştırılması
Melisa AKMANLAR
17.10-17.20 Çok Kriterli Optimizasyon Yöntemi Kullanılarak Beyin Tümörlü Hasta Planlarının Karşılaştırılması
Ayşe Gülbin KAVAKLI
17.20-17.30 Baş Boyun Radyoterapisi Yapılan Hastalarda Adaptif Uygulamaların Hedef ve Kritik Organlara Etkisinin İncelenmesi
Özlem GÖREN
17.30-17.40 Post-Mastektomi Radyoterapi Uygulanan Meme Kanserli Hastalarda Rotasyonel Set-Up Belirsizliğinin Cone-Beam Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleri Üzerinden Değerlendirilmesi
Büşra BULUT
17.40-17.50 Yüksek Doz Hızlı Vajinal Brakiterapide Farklı Multikanal Aplikatör Doluluk Kombinasyonlarının Dozimetrik Karşılaştırılması
Rozana BUCI
17.50-18.00 Akciğer Kanserinin Hacimsel Modülasyonlu Ark Tedavisinde 4 Boyutlu Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Altı Serbestlik Dereceli Masa Kullanılarak Planlama Hedef Hacim Marjının Fraksiyonlar Arası Geometrik Yeterliliğinin Değerlendirilmesi
Yücel SAĞLAM
18.00-18.10 Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Hipokampampüs-Korumalı Profilaktik Tüm Beyin Radyoterapisinin (HA-PWBRT) Volumetrik Ark Tedavisi ve Helikal Tomoterapinin Dozimetrik Karşılaştırması; Tedavi Planlarına Dayalı Çalışma
Sevecen Seyhun NASIR CAN
18.10-18.20 Prostat Kanseri Sterotaktik Vücut Radyoterapisinde (SBRT) Endorektal Balon Kullanımının Dozimetrik İncelenmesi
Kadir YARAY
18.20-18.30 Meme Kanseri Nedeniyle 3 Boyutlu Planlama İle Postoperatif  Radyoterapi Uygulanan     Hastaların Retrospektif Olarak Kardiak Parametrelerinin Volümetrik  Değerlendirilmesi
Ayça İRİBAŞ ÇELİK
20.00 Gala Yemeği

07 KASIM 2021, PAZAR

1. SALON

2.SALON

Saat

13. Oturum

Saat

14. Oturum

08:30-09.30 Helikal Tomoterapi
Oturum Başkanı : Kadir YARAY
08.30-10.30 Oturum Başkanları: Bilal KOVAN, Tuğba HACIOSMANOĞLU
08.30-08.50 Helikal Tomoterapide Akıllı Teknolojiler ve Güncel Gelişmeler
MEDİTEL – Bora İMRAN
08.30-09.00 Yerli Görüntüleme Sistemleri
ASELSAN – Ömer DEMİRKAYA
08.50-09.10 Helikal Tomoterapide Klinik Uygulamalar
Evren Ozan GÖKSEL
09.00-09.30 Yerli Hasta ve Personel Dozimetri Sistemleri
RADKOR – Şamil Osman GÜRDAL
09.10-09.30 Günümüzde Adaptif Radyoterapi Uygulama Yöntemleri
Zeynep ÖZEN
09.30-10.00 Yerli Radyasyon Ölçüm Cihazı Üretimi
ALARA RGD – Devrim DEMİRAĞ

Saat

15. Oturum

10.00-10.30 Yerli Gama Prob ve Portatif Gama Kamera Üretimi
SABANCI ÜNİVERSİTESİ – Emrah KALEMCİ
09:30-10.30 Radyobiyoloji
Oturum başkanı: Bahar DİRİCAN
09.30-10.00 SRS-SBRT ışınlamalarında ve İkinci seri ışınlama stratejilerinde radyobiyolojik yaklaşım
Cemile CEYLAN
10.00-10.30 Adaptif Radyoterapiye Radyobiyolojik Yaklaşım
Aysun İNAL
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:15 Kapanış Töreni

Kurs
Programı


04 KASIM 2021, PERŞEMBE

BRAKİTERAPİ KURSU

Kurs Direktörleri: Bahar Dirican – Ankara, Gönül Kemikler – İstanbul

13.00-13.45 Brakiterapi Terminolojisi ve Temel Brakiterapi Fiziği
Nina Tunçel -Antalya
13.45-14.30 Brakiterapi Aplikatörleri ve Sonradan Yüklemeli (afterloading) Brakiterapi Cihazları
Songül Karaçam – İstanbul
14.30-15.30 Brakiterapi Planlama Uygulamaları I
Kadir Yaray –Kayseri
15.30-16.00 Kahve Arası
16.00- 17.00 Brakiterapi Planlama Uygulamaları II
Şule Parlar – Edirne
17.00-17.45 Brakiterapi Dozimetrisi
Hakan Eren – İzmir
17.45-18.30 Brakiterapi Sistemlerinde Kalite Kontrol
Nural Öztürk -Aydın
18.30-18.45 Değerlendirme ve Kapanış


555 996 7789


Kongre ile ilgili Bahar Kul ile hemen iletişime geçebilirsiniz.